مرور برچسب

گال

نیش و گزش حشرات، آلرژي و عفونت های ناشی از آنها

بسیاری از ما از حشرات و عنکبوت ها می ترسیم. اگر حشره ای شما را نیش بزند، ممکن است خارش تنها مشکل شما نباشد و در گیر مشکلات جدی مثل عفونت یا واکنش آلرژیک شوید. تشخیص انواع نیش کمک می کند تا در واقع اضطراری آن را تشخیص بدهید تا در صورت لزوم…