مرور برچسب

کرونا

ترامپ و ترس از فاجعه اقتصادی

ترامپ با ترس از فاجعه اقتصادی پیش از انتخابات نوامبر ، امیدوار است سریعاً محدودیت های جدی مبارزه با همه گیری کرونا ویروس اعمال شده است، کنار رود. اما این می تواند زمینه ساز تکرار رکود بزرگ شود.

یک مطالعه جدید!

هیدروکسی کلروکین، داروی مالاریا را که پیشتر گفته شده بود برای درمان کرونا مفید است، موثرتر از مراقبت های معمول نیست.