مرور برچسب

خشکی چشم ها

آرایش و خشکی چشم‌

زمانی که چشمان شما خشک می‌شوند بسیار آزاردهنده خواهد بود و شما تمام سعی خود را می‌کنید تا آن را رفع کنید. ممکن است از پزشک درخواست کنید تا قطره و یا پماد چشم تجویز کند