مرور برچسب

تشخیص کیست تخمدان

کیست تخمدان و درمان های خانگی آن

کیست‌های تخمدان توده‌های غیر سرطانی هستند که در تخمدان‌ها رشد می‌کنند. بسیاری از این کیست‌ها علائمی ندارند اما یکسری از این افراد دوره عادات ماهیانه سنگین و درد دارند. خانم‌هایی که فکر می‌کنند کیست دارند حتماً قبل از درمان‌های خانگی به پزشک…