دانشمندان هسته ای استرالیا و دستیابی به کیت تشخیص کرونا

دانشمندان هسته ای استرالیا در نزدیکی دستیابی به کیت های تشخیصی جدید کرونا ویروسی هستند که می تواند به طور چشمگیری هزینه و زمان تشخیص افراد بیمار را کاهش دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.